Activiteiten

Naast de lichamelijke zorg, die u in Salem ontvangt, is er aandacht voor het creëren van een zinvolle dagbesteding. Samen met de bewoner wordt bekeken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan persoonlijke interesses en hobby’s. Aan de hand van uw wensen en mogelijkheden proberen wij op maat gesneden activiteiten te organiseren.

Elke bewonersafdeling heeft een eigen Activiteitenbegeleider. De Activiteitenbegeleider speelt een belangrijke rol bij het bieden van een huiselijke sfeer. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn: een krant voorlezen, koekjes bakken, handwerken, spel, zingen bij het orgel en bloemschikken.

Behalve activiteiten op de eigen afdeling vinden er ook centrale bijeenkomsten plaats, waarbij de bewoners van alle afdelingen bij elkaar komen om een activiteit uit te voeren.