10:00 Vergadering Cliëntenraad

De Cliëntenraad vergadert vandaag vanaf 10:00 uur. Heeft u nog punten van aandacht laat het hen weten via de rode of groene kaart in de hal of via e-mail: crsalem@filternet.nl

243