Algemene Voorwaarden

Op de zorgverlening in Salem zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in een algemene module, een module 'Zorg met verblijf' en een module 'Eerstelijnsverblijf'.

Hieronder vindt u betreffende modules:

- Algemene Voorwaarden - Algemene Module
- Algemene Voorwaarden - Module 'Zorg met verblijf'
- Algemene Voorwaarden - Module 'Eerstelijnsverblijf'