Arbeidsomstandigheden

Ook in ons arbeidsomstandighedenbeleid komt de verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer tot uiting. Wij zijn verantwoordelijk voor een veilig, gezond en welzijnsbevorderend werkklimaat: we stellen middelen ter beschikking en treffen maatregelen die hier een bijdrage aan leveren, instrueren medewerkers en houden toezicht op de arbeidsomstandigheden.

Van jou als medewerker vragen we je bijdrage aan goede arbeidsomstandigheden van jezelf en van je collega’s: het juiste gebruik van de middelen en maatregelen, het opvolgen van instructies en het signaleren van onveilige, ongezonde of welzijnsbedreigende situaties.

Voorbeelden van concrete middelen en maatregelen zijn de beschikbaarheid van goede tilliften en halszenders, het werken met een til- en transfereerplan per bewoner, scholing in het omgaan met agressie van (dementerende) bewoners en het ontruimingsplan.

Verder hebben we duidelijke afspraken gemaakt rond emotionele gebeurtenissen, het voorkomen van infecties en van ongewenste intimiteiten. Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen en Salem heeft een vertrouwenspersoon voor medewerkers.

Ook de begeleiding van arbeidsongeschikte collega’s is onderdeel van het arbobeleid. Ons uitgangspunt bij ziekte is dat je leidinggevende zo goed mogelijk contact met je onderhoudt om samen met jou te zoeken naar de weg om zo snel mogelijk weer beter te worden en je werk weer te kunnen doen. Natuurlijk laten we ons adviseren door je huisarts, je specialist en de bedrijfsarts. De bedrijfsarts heeft iedere twee weken spreekuur in Salem.

We mogen dankbaar zijn dat ook het arbeidsomstandighedenbeleid zijn vruchten afwerpt: onze medewerkers geven aan hier tevreden over te zijn en het ziekteverzuim is met een gemiddelde van 4,6% over de afgelopen acht jaar laag voor een zorginstelling.