Arbeidsvoorwaarden

Omdat we van iedere medewerker een optimale inzet vragen, mogen medewerkers van ons goede arbeidsvoorwaarden verwachten.

De basis van het arbeidsvoorwaardenpakket is de CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg. Hierin zijn o.a. de salarissen, de eindejaarsuitkering, het verlof, het pensioen en de werktijden geregeld.

Daarnaast biedt Salem je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsenplan, collectieve zorgverzekeringen en een aanvullende reiskostenregeling.  

We vinden het belangrijk om mee te leven in privéomstandigheden en nodigen je graag uit voor ons jaarlijkse personeelsfeest. Natuurlijk werken we je goed in, voeren we jaargesprekken en werkoverleg, investeren we in de arbeidsomstandigheden en hebben we in veel functies mogelijkheden om in deeltijd of als oproepkracht te werken.

In eerste instantie sluiten we een dienstverband met je af voor de duur van zeven maanden. Dit vinden wij een goede inwerk- en beoordelings-periode. Wanneer dit tot wederzijdse tevredenheid is, sluiten we in principe een contract af voor onbepaalde tijd.

Onze medewerkers geven van harte inhoud aan de identiteit in een sfeer van respect en liefde.

We dagen je uit om je verder te ontplooien en hebben daarom tal van opleidingsmogelijkheden.