Artsen

Het medisch team van Salem bestaat uit een aantal Specialisten Ouderen Geneeskunde (SOG), alsmede (basis) artsen (in opleiding tot SOG). Deze artsen dragen er zorg voor dat de meest gewenste medische behandeling binnen Salem gestalte kan krijgen. Tevens beschikt het verpleeghuis over een aantal (vaste) consulenten zoals een Klinisch Geriater, Dermatoloog en Revalidatiearts.
In Salem is het mogelijk de opleiding tot Specialist Ouderen Geneeskunde te volgen.