Bewoners met psychiatrische diagnose

Salem heeft een woongroep voor somatische verpleeghuisbewoners met een psychiatrische diagnose. Deze woongroep is bestemd voor bewoners met een lichamelijke aandoening en daarnaast een psychiatrische diagnose. De bewoners hebben een ZZP (zorgzwaartepakket) 7 en dienen deel te nemen aan het groepsfunctioneren.

Op de woongroep wordt ernaar gestreefd om het welbevinden van de bewoner te bevorderen. Overdag worden activiteiten aangeboden door een Activiteitenbegeleider. De activiteiten van de woongroep zijn gericht op het bieden van structuur, het trainen en onderhouden van sociale vaardigheden en contacten en het hebben van een zinvolle, gestructureerde dagbesteding in een prikkelarme omgeving.

Er wordt multidisciplinair samengewerkt met een vast team van verzorgenden, psycholoog, psychiater en een specialist ouderengeneeskunde.