Bewoners met verstandelijke handicap

In Salem is op de afdeling Regenboog een verpleegunit voor bewoners met een verstandelijke handicap aanwezig. Deze unit is bedoeld voor mensen met een verstandelijke handicap bij wie de lichamelijke verzorging te zwaar wordt om die thuis of in het gezinsvervangend tehuis te kunnen blijven bieden.

Naast de dagelijkse verzorging en verpleging wordt er dagbesteding geboden. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat bewoners vanwege een verminderde conditie minder actief zijn en een rustiger dagprogramma verlangen. Zorgvragers met een verstandelijke handicap die naast lichamelijke zorg ook begeleiding en dagbesteding buitenshuis nodig heeft, behoren niet tot deze doelgroep.