Plan B - foto totale plan - 28092018.jpg

De bouw gaat beginnen!

Met De Vries en Verburg Bouw en Barth Installatietechniek

Onlangs hebben wij De Vries en Verburg Bouw opdracht verstrekt voor het realiseren van de bouwkundige voorzieningen van het project en zijn wij met Barth Installatietechniek een contract aangegaan voor de realisatie van de E-/W-installaties. Bij de keuze van deze partners hebben wij nadrukkelijk laten meewegen dat zij ervaring hebben met het realiseren van dit soort projecten in een bestaande woonomgeving.

Het plan zal nu conform de gemaakte afspraken gerealiseerd worden. In week 6 starten de werkzaamheden, te beginnen met het inrichten van het bouwterrein. De aanvang van het heiwerk staat vooralsnog gepland voor week 12 of 13.

Voorafgaand aan het heiwerk zal de aannemer opnamen maken van een aantal omliggende woningen. Betreffende huiseigenaren krijgen hierover persoonlijk bericht.

Voor de realisatie van het plan is het noodzakelijk dat een gedeelte van de sloot, parallel aan de Rotterdamseweg, gedempt wordt. In verband daarmee wordt het fietspad, dat naast de sloot ligt, voor een stuk afgesloten. Het fietsverkeer wordt dan omgeleid door de wijk (Bliek).

345