Bouw_beton storten E (1).jpg

Fundering bijna gereed

Half mei jl. zijn er extra buispalen geslagen en daarna is in rap tempo gewerkt aan het realiseren van de fundering. Na het aanbrengen van de bekisting en de wapening is gisteren bij bouwdeel E – het vierlaagse gebouw op de hoek Rotterdamseweg / Vlietlaan –319.000 kg ! beton gestort.
Bij bouwdeel B – het tweelaagse gebouw aan de achterzijde – wordt nog druk gewerkt aan de wapening. Daar wordt naar verwachting eind juni het beton gestort.

De volgende stap is het aanbrengen van het leidingwerk in de kruipruimten, waarna er kanaalplaatvloeren worden gelegd, die ook weer met beton worden dichtgestort. De aannemer verwacht nog voor de bouwvakvakantie te kunnen starten met het lijmen van de kalkzandsteenblokken.

345