Bouw 20200219.jpg

Het is kaal geworden

Het is nog geen drie weken geleden dat de bouw is begonnen, maar het is onvoorstelbaar hoe het terrein in korte tijd veranderd is. Het is kaal geworden. Bomen en struiken zijn gerooid om plaats te maken voor de nieuwe gebouwen.
 
Deze week is gestart met het uitgraven van de 1e bouwput, aan de achterzijde van het gebouw. Met de grond die daarmee vrijkomt, wordt tegelijkertijd de naastgelegen sloot gedempt. De 2e bouwput, in de hoek Vlietlaan / Rotterdamseweg, wordt pas in week 11/12 uitgegraven. Dit kan nl. pas als er eerst een klein stukje van de bestaande vleugel in die hoek gesloopt is.
Aansluitend zal dan, naar verwachting, in week 12 / 13 het heiwerk starten.

345