Plan B - overzichtsfoto - 28092018

Nieuwbouw Salem

De procedure bij de Gemeente Ridderkerk, voor de aanvraag van een omgevingsvergunning, is afgerond. Er is geen beroep binnengekomen en daarmee is onze omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. We mogen gaan bouwen!
Soli Deo gloria.

Binnenkort beslissen wij met welke aannemer wij een bouwteam aangaan. Met deze aannemer zal dan de definitieve prijsvorming plaatsvinden. En als deze passend is binnen het budget, zal die aannemer de nieuwbouw en renovatie gaan realiseren. De bedoeling is om in het najaar daadwerkelijk te starten met de bouw.

Wilt u meer lezen over de nieuwbouw, klik dan hier.

345