Cliëntenraad

In Salem is een Cliëntenraad aanwezig. De Cliëntenraad denkt mee over zaken die direct of indirect van belang zijn voor de bewoners. De Cliëntenraad overlegt met de Directie over het beleid van Salem. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de kwaliteit van zorgverlening, de sfeer op de afdelingen en het activiteitenaanbod aan bewoners.

De Cliëntenraad in Salem bestaat uit vijf leden, waaronder bewoners, vertegenwoordigers van bewoners en een vrijwilliger. Als bewoners, familieleden of contactpersonen zaken hebben die opvallen of die verbeterd kunnen worden, kunnen zij vragen of leden van de Cliëntenraad deze voor hen onder de aandacht brengen bij de Directie. In de recreatiezaal hangt een bus, waarin vragen voor de Cliëntenraad gedeponeerd kunnen worden. Natuurlijk kunnen vragen ook persoonlijk aan de leden van de Cliëntenraad gesteld worden.