Bezoekregeling tijdens Corona-crisis

Bezoek en sociaal contact is erg belangrijk voor het welbevinden van de bewoners van Salem. Bij het nemen van maatregelen probeert Salem dit altijd voor ogen te houden. Anderzijds is er de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle betrokkenen. Dat vraagt een zorgvuldige afweging.

 

De bezoekregeling vanaf 15 december 2020 voor alle afdelingen:

 1. Bezoek is welkom op alle dagen van de week, ook rond maaltijden. Er gelden op dit moment geen vaste bezoektijden.
   
 2. Tot nader bericht mogen bewoners 1 keer per dag bezoek ontvangen van maximaal 2 personen, bezoekduur maximaal 2 uur. Is er op een bewonersafdeling sprake van coronabesmetting, dan mogen de bewoners van die afdeling of gang 1 keer per dag bezoek ontvangen van één persoon, bezoekduur maximaal 2 uur. Voor bezoek aan terminale bewoners gelden afwijkende regels. Hierover kan worden afgestemd met de eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV).
   
 3. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de 1e contactpersoon om de bezoeken met de naasten van de bewoner af te stemmen en bezoekers te informeren over de voorzorgsmaatregelen.
   
 4. De bezoeker dient bij binnenkomst een registratieformulier in te vullen voor eventueel bron- en contactonderzoek en de gezondheidscheck.
   
 5. De bezoeker is verplicht bij binnenkomst de handen te desinfecteren, gedurende het gehele verblijf in Salem een mondkapje te dragen en minimaal 1,5 meter afstand tot anderen te bewaren. Mondkapjes worden verstrekt bij de ingang. Daarnaast gelden de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.
   
 6. Om risico’s te beperken zijn de huiskamers momenteel niet beschikbaar voor bezoek.
   

Wij vragen u nadrukkelijk om niet naar Salem te komen als u klachten heeft die behoren bij het Coronavirus.

Klik hier voor meer nieuws over Corona.

Wilt u skypen met de afdeling?

De skype accounts zijn:
skype.ichthus@salem.nl               skype.ichthus2@salem.nl

skype.wijnrank@salem.nl            skype.wijnrank2@salem.nl

skype.korenaar@salem.nl           skype.korenaar2@salem.nl

skype.olijftak@salem.nl               skype.olijftak2@salem.nl

skype.kandelaar@salem.nl         skype.kandelaar2@salem.nl

skype.regenboog@salem.nl       skype.regenboog2@salem.nl

Heleen receptie
Alicie receptie
Elleke, receptie
Contact

Vlietlaan 2
2986 AZ Ridderkerk
0180 45 21 52
mail@salem.nl

Bij storing: 06 - 552 96 858

Stuur een e-mail 0180 45 21 52
356