Bloemschikken.jpg

Alternatieven als de deuren gesloten zijn...

Het is inmiddels de 4e dag dat Salem haar deuren gesloten houdt voor bezoek en andere externen. Een zeer ingrijpende beslissing, die ons allen zeer zwaar valt.
En toch, we wéten dat we dit doen voor het welzijn van onze, kwetsbare, bewoners. We willen er álles aan doen om zo goed mogelijk voor hen te zorgen. En dáárom moeten we onze deuren gesloten houden voor alle mogelijke risico’s van buiten. Hoe minder contacten, hoe kleiner de kans op besmetting.


Wij willen u vragen om op andere manieren met onze bewoners mee te leven. Bijvoorbeeld door het sturen van een mooie kaart, een tekening of misschein een bloemetje. Als een bewoner een smartphone heeft, is er ook de mogelijkheid van videobellen. Verder hebben wij per bewonersafdeling een iPad ter beschikking gesteld om met onze bewoners te skypen. Wilt u dit eens overwegen? De skypenamen zijn:

  • skype.ichthus@salem.nl
  • skype.wijnrank@salem.nl
  • skype.korenaar@salem.nl
  • skype.olijftak@salem.nl
  • skype.kandelaar@salem.nl
  • skype.regenboog@salem.nl

Zo hartverscheurend het is om contacten te mijden, zo hartverwarmend is het om te zien hoe onze medewerkers zich inspannen om de bewoners het gemis van bezoek proberen te compenseren. Zij bieden hen zoveel mogelijk, passende, activiteiten aan. Zo is dinsdag jl. veel gedaan met de enorme hoeveelheid bloemen die we hebben gekregen. Zie hiervoor ook het bericht op onze Facebookpagina.
Vanaf zondag kunnen de bewoners ’s middags, in de eigen woongroep, ook weer luisteren naar een kerkdienst in Salem.

De Directie
20 maart 2020

355