Update corona.JPG

Bezoekregeling en bezoekregistratie vervalt

Vrijdag jl. is het Crisisteam kort bij elkaar geweest om de laatste ontwikkelingen te bespreken.
In dit overleg is het volgende besloten:

  • De bezoekbeperking is losgelaten. Alle bezoek is in principe welkom. Daarbij geldt wel het verzoek aan bezoekers om voorzichtig te zijn en bij klachten thuis te blijven.
    Ook de bezoekregistratie is losgelaten.
     
  • Het winkeltje is weer opengesteld voor alle bewoners. Hiervoor geldt geen rooster meer.

Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen gaat het crisisteam zich de komende weken opnieuw beraden op mogelijk verdere versoepelingen. Tot die tijd blijft de huidige mondkapjesplicht binnen Salem sowieso van kracht en is het advies om, waar mogelijk, afstand te houden.

355