20200407_141857.jpg

Corona, hoe gaat Salem er mee om?

Enkele weken geleden is bij enkele bewoners in Salem het corona-virus vastgesteld. Inmiddels is er zelfs sprake van een ‘uitbraak’ op afdeling Korenaar. Dat leidt tot allerlei vragen, bij bewoners, hun familieleden en bij de medewerkers. In dit document willen we wat informatie geven over onze aanpak. Deze aanpak is geen bedenking van onszelf, maar is vastgesteld in samenspraak met de GGD en de deskundige infectie preventie van Salem, en komt overeen met de richtlijnen van het RIVM.

355