Salem gaat 'op slot'

Gisteren, zondag 15 maart, heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. In aansluiting hierop heeft ons Crisisteam vanmorgen besloten dat contacten met externen, waar dit maar enigszins mogelijk is, vermeden moeten worden. Daarom gaat Salem met ingang van morgen, dinsdag 17 maart, tot nader bericht, ‘op slot’.

Dit betekent dat onze bewoners voorlopig geen bezoek kunnen ontvangen, behalve in zeer bijzondere situaties. Hierbij valt te denken aan een situatie waarbij het levenseinde nadert. Dit altijd in overleg met de Afdelingscoördinator. Er vinden ook geen MDO’s plaats.
Bewoners kunnen helaas ook geen pastorale bezoeken ontvangen. Zo nodig worden zij wel bezocht door de geestelijk verzorger van Salem, de heer T. van Staveren. De kapsters, pedicures, manicure, opticien en tandarts zullen ook tot nader bericht geen diensten aanbieden in Salem.
De bewoners verblijven de komende periode alleen op de eigen woongroep, waar wij hen zo goed mogelijk zullen verzorgen.

Deze maatregelen nemen wij met pijn in ons hart, wetend hoezeer onze bewoners uitkijken naar bezoek. Echter, in de wetenschap dat wij handelen in het belang van het welzijn van allen die bij Salem betrokken zijn, voelen wij ons tot deze maatregel verplicht. Dit alles in afhankelijkheid van de bewarende hand Gods.

U begrijpt dat, zodra de omstandigheden dit toelaten, wij deze maatregel opnieuw overwegen.
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de (Waarnemend) Afdelingscoördinator.


Mogen wij u vragen met ons mee te bidden in deze omstandigheden?

De Directie
16 maart 2020

 

355