Voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Salem wil er alles aan doen om, zoveel als mogelijk is, te voorkomen dat er ook in Salem mensen besmet worden met het Coronavirus.
Daarom vragen wij u NIET
naar Salem te komen als u:

  • koorts heeft, hoest of kortademig bent, of
  • in de afgelopen weken in een risicogebied bent geweest, of
  • in contact bent geweest met een besmet persoon.

Neem zo nodig TELEFONISCH contact op met de leidinggevende van de betreffende bewonersafdeling.


Ook is besloten om bijeenkomsten, waar veel mensen bij elkaar zijn én waar ook veel mensen van buiten Salem bij aanwezig zijn, voorlopig af te zeggen.
Om deze reden gaat de Open Dag, die gepland stond voor zaterdag 21 maart a.s., niet door. Ook zullen er voorlopig geen koren komen zingen.
Zolang er geen besmetting is geconstateerd in Salem, willen we proberen de zondagse kerkdienst in Salem door te laten gaan. Om reden van besmettingsgevaar is het nu echter niet wenselijk dat familieleden de bewoners begeleiden naar deze diensten. De 1e contactpersonen zijn hier inmiddels over geïnformeerd.


Wij vragen uw begrip voor onze maatregelen en raden u aan de informatie te volgen op de website van de Rijksoverheid en het RIVM.


De directie

355