Registratieformulier.JPG

Weinig ruimte voor versoepeling; registratie bezoek blijft

Rutte ziet geen ruimte voor versoepelingen. Zo bleek tijdens de persconferentie van dinsdagavond jl.
Ook Salem ziet vooralsnog weinig ruimte om maatregelen te versoepelen. Onlangs is elders in Ridderkerk een nieuwe coronahaard ontstaan. Het virus is dus nog dichtbij!


Uit ampele overwegingen is daarom besloten de verplichting tot het dragen van mondkapjes, in de situaties zoals die nu gebruikelijk zijn, te continueren. Van u wordt verwacht dat u al bij de hoofdingang een mondkapje voordoet. Dit mag voor bezoekers een eigen mondkapje zijn, bezoekers mogen ook gebruikmaken van de mondkapjes die in de hal staan.
Weet dat wij met u uitzien naar het moment waarop het dragen van mondkapjes niet meer nodig is!

Vanaf maandag a.s. is er een kleine wijziging met betrekking tot het registreren van gegevens van bezoekers. De studenten hebben hun studie weer opgepakt en daarom kunnen wij niet langer permanent voorzien in een bemand registratiepunt. Toch blijft registratie van bezoekers erg belangrijk. Alleen op die manier kan, ingeval van een besmetting, snel bron- en contactonderzoek plaatsvinden. Om daarmee verdere verspreiding proberen te voorkomen.
Vanaf maandag a.s. dient u daarom zelf, bij binnenkomst, enkele persoonlijke gegevens te noteren op de middelen die u daarvoor in de hal ter beschikking worden gesteld. Ter plekke ziet u direct wat van u verlangd wordt.
Mogen wij op uw medewerking rekenen? Dank u wel!

355