Doelgroepen

Salem biedt verpleegzorg voor verschillende doelgroepen. Verpleegzorg is tijdelijke of langdurige zorg en behandeling, die diverse aspecten combineert: wonen, verzorging, begeleiding, behandeling, verpleging en welzijn. Dit betekent dat Salem disciplines in huis heeft zoals: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, specialisten ouderengeneeskunde, maatschappelijk werkers en een geestelijk verzorger.

Deze verpleegzorg biedt Salem voor de volgende doelgroepen: 

- Psychogeriatrische bewoners
- Somatische bewoners
- Bewoners met verstandelijke handicap
- Jongere bewoners
- Revalidanten
- Palliatieve bewoners
- Bewoners met psychiatrische diagnose

Van bewoners wordt gevraagd dat zij lid zijn van één van de kerken van de Gereformeerde Gezindte, te weten:
-          Gereformeerde Gemeente
-          Gereformeerde Gemeente in Nederland
-          Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland
-          Hersteld Hervormde Kerk
-          Protestantse Kerk Nederland (Gereformeerde Bond)
-          Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland