Identiteit

De levensbeschouwelijke identiteit is één van de onderscheidende kenmerken van Salem. De Bijbel en de belijdenisgeschriften zijn een gezamenlijk vertrekpunt en normgevend voor het samen wonen en werken in Salem. In Salem wordt daar inhoud aan gegeven door als christen vanuit het perspectief van de naastenliefde de medemens te benaderen.

Van bewoners, medewerkers en vrijwilligers van  Salem wordt gevraagd dat zij lid zijn van één van de kerken van de Gereformeerde Gezindte, te weten:
-          Gereformeerde Gemeente
-          Gereformeerde Gemeente in Nederland
-          Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland
-          Hersteld Hervormde Kerk
-          Protestantse Kerk Nederland (Gereformeerde Bond)
-          Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

Het verpleeghuis heeft een fulltime geestelijk verzorger in dienst, die middels pastorale begeleiding van bewoners, het organiseren van bijeenkomsten rondom de Bijbel en het houden van weeksluitingen, de identiteitgebonden zorg in Salem mede inhoud geeft.

Er zijn in Salem vaste momenten waarop Gods Woord centraal staat. Iedere zondag is er een kerkdienst, die de bewoners kunnen bezoeken en er wordt bij de maaltijden gebeden en gelezen uit de Bijbel. Voor de medewerkers wordt er iedere maandag een weekopening gehouden.

Ook in het Medisch Ethisch Beleid heeft de reformatorische identiteit duidelijk invloed. Zo wordt er in Salem geen euthanasie toegepast.