Nieuwbouw

Salem Ridderkerk wil de huisvesting voor bewoners actualiseren!
- van verpleeghuis naar wonen met zorg-

Was Salem in 1994 nog uniek met haar 2- en 1 bedskamers, anno 2016 voldoet deze huisvesting niet meer aan de eisen van de tijd. Wij stellen de kwaliteit van het leven van onze bewoners als hoogste prioriteit en daarbij behoort ook de huisvesting.

De planning is dat, zodra de omgevingsvergunning definitief is, op het eigen terrein gestart wordt met nieuwbouw, in een 2e fase gevolgd door de renovatie van twee bestaande verpleegvleugels. Door deze fasering is er tijdens de realisatie geen tijdelijke huisvesting nodig, terwijl het niveau van huisvesting voor onze bewoners in die periode gelijk of zelfs beter is dan in de huidige situatie.

De Kern, waar zich de kantoren en de ondersteunende diensten bevinden, blijft gehandhaafd. Hier blijven de binnenmuren overeind, maar de  buitenmuren worden opnieuw opgetrokken, in de nieuwe stijl.

In de nieuwbouw realiseren wij 96 appartementen voor onze psychogeriatrische bewoners, 75 studio’s en 8 appartementen voor onze somatische bewoners en een hospice met 5 appartementen.

In deze situatie heeft elke bewoner een grote eigen kamer, eigen sanitair en
een pantry. Per groep van 8 tot 13 bewoners is er een gezamenlijke huiskamer en kunnen bewoners zelfstandig gebruikmaken van een buitenruimte. Als alles volgens planning verloopt, zal na een bouwperiode van 2,5 jaar het vloeroppervlak van Salem verdubbeld zijn, terwijl het aantal bewoners gelijk blijft.