Nieuwbouw

Eigentijdse huisvesting voor de bewoners van Salem!
- van verpleeghuis naar wonen met zorg

Het bouwplan

Op dit moment woont een aantal bewoners in Salem nog op 2-bedskamers. Dat is niet meer van deze tijd en daarom is Salem in 2016 gestart met het ontwikkelen van nieuwbouw- en renovatieplannen.
Na een lastige aanloopfase ligt er nu een bouwplan op tafel dat draagvlak heeft in de omgeving en dat voorziet in de wensen van onze bewoners.

Met het realiseren van dit bouwplan krijgt elke bewoner een grote eigen kamer, eigen sanitair en een pantry. Per groep van 8 tot 13 bewoners is er een gezamenlijke huiskamer en kunnen bewoners zelfstandig gebruikmaken van een buitenruimte.

De functie ‘Wonen met zorg’ wordt aangeboden op het huidige terrein, in twee nieuw te bouwen woonvleugels, een nieuw te bouwen woontoren en in twee te renoveren verpleegvleugels. Hierbij wordt expliciet onderscheid gemaakt in huisvesting voor woongroepen waar psychogeriatrische (pg) verpleeghuiszorg wordt geboden en de huisvesting voor woongroepen waar somatische verpleeghuiszorg wordt verleend. De somatische bewoners wonen in een open gebied, georiënteerd op het entree gebied. De groepen voor pg-bewoners bevinden zich in een rustiger en besloten gebied aan de achterzijde.
De (para)medische en ondersteunende (facilitaire) diensten blijven gehuisvest in de Kern.

Daar waar geen nieuwbouw plaatsvindt, worden wel de buitenmuren opnieuw opgetrokken in de nieuwe stijl.

De uitvoering

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor dit plan wordt voorbereid. Het is daarom op dit moment moeilijk te zeggen wanneer Salem zou kunnen starten met de bouw.
Wel is bekend dat dit bouwplan gefaseerd uitgevoerd zal worden. Door deze fasering is er tijdens de realisatie geen tijdelijke huisvesting nodig, terwijl het niveau van huisvesting voor onze bewoners in die periode ten minste gelijk blijft.