Kwaliteitssysteem

In  Salem wordt gewerkt met het kwaliteitssysteem PREZO. PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg en is afgeleid van de Norm voor Verantwoorde Zorg. PREZO biedt handvatten om te sturen op prestaties.

Binnen PREZO zijn 15 prestatties beschreven, die van toepassing zijn op de zorg in Salem. Bij de PREZO-prestaties wordt nadrukkelijk gekeken naar uitkomsten (bijvoorbeeld uit cliënttevredenheidsonderzoeken (CQ) of klachten). Deze uitkomsten worden geanalyseerd, waarna vervolgens wordt gekeken waar verbetering mogelijk is en hoe het geborgd kan worden. Per prestatie worden handvatten aangereikt hoe men de zaken op orde kan krijgen.
 
Om vast te stellen of er in de praktijk wordt gewerkt volgens het kwaliteitssysteem en de afspraken die binnen dit systeem zijn gemaakt, worden meerdere keren per jaar interne audits gehouden. Daarnaast wordt er tweejaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek gedaan waarvan de resultaten op www.kiesbeter.nl zijn terug te vinden.

 Voor de resultaten van ons laatst gehouden cliënttevredenheidsonderzoek, klik hier op CQ2016.