Palliatieve bewoners

Wanneer iemand een intensieve hulpbehoefte heeft in de laatste levensfase, kan er gebruik worden gemaakt van de palliatieve zorg die Salem biedt. Deze zorg wordt aangeboden aan bewoners met een korte levensverwachting van maximaal drie maanden. Voor de palliatieve zorg zijn drie plaatsen beschikbaar. De palliatieve bewoner beschikt over een royale eenpersoonskamer, daarnaast zijn er logeerfaciliteiten voor de familie.

De filosofie van de palliatieve unit is er op gericht om de bewoner zoveel mogelijk te ondersteunen. Naast bekwame medische en verpleegkundige zorg gebeurt dit ook door veel ondersteunende activiteiten. Wij willen als het ware de intimiteit van de thuissituatie zo goed mogelijk nabootsen, waarbij de zorg voor een deel uit handen van de bewoner en familie wordt genomen. Op deze wijze proberen wij de laatste levensfase van de palliatieve bewoner goed te begeleiden.