Indicatiebesluit

Voorwaarde voor opname, is een voor het verpleeghuis geldig CIZ (Centrum Indicatiestelilng Zorg) indicatiebesluit.

Het aanvraagformulier hiervoor kan via www.ciz.nl worden gedownload en ingediend. Hierop kan een voorkeur voor Salem worden aangegeven. Deze aanvraag kan door iedere betrokkene worden gedaan.

Het CIZ zal daarna een indicatiebesluit nemen en dit u toesturen. Wanneer u  Salem als voorkeursaanbieder heeft opgegeven en het besluit geldig is voor het verpleeghuis,  krijgen wij automatisch een kopie toegestuurd. Hierna kan de toekomstige bewoner op de wachtlijst worden geplaatst. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

Indien u dit wenst is het mogelijk om na plaatsing op de wachtlijst een afspraak te maken met één van onze maatschappelijk werkers voor een rondleiding door ons verpleeghuis.

Voor een revalidatieperiode in Salem heeft u een indicatiebesluit 9b van het CIZ nodig. U kunt in aanmerking komen voor deze indicatie als uw situatie overeenkomt met één van de twee onderstaand geschetste situaties:
- U woont op dit moment in een verzorgingshuis of binnen een andere instelling. De revalidatiezorg is er op gericht u weer terug te laten keren naar uw woning.
- U woont op dit moment zelfstandig, maar de verwachting is, dat u na revalidatie niet terug kunt keren naar uw woning.