Jongere bewoners

Onder jongere bewoners verstaan we bewoners beneden de 65 jaar, die ondanks de lichamelijke beperkingen ten gevolge van de handicap, met betrekking tot de invulling van hun dagprogramma een redelijk actieve rol kunnen en ook graag willen vervullen.
Om aan deze behoefte tegemoet te komen is op de afdeling Regenboog een woongroep ingericht voor een groep van maximaal zes jongere bewoners.
Dagelijks, van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 13.30 uur, komt de groep bijeen voor allerhande activiteiten, hierin begeleid door een activiteitenbegeleider of een verzorgende van de betreffende afdeling.
Het feit dat men als 'leeftijdgenoten' elkaar treft, gezamenlijk activiteiten bedenkt en uitvoert en dit als een zinvolle invulling ervaart, leidt dan ook tot een duidelijke meerwaarde.