Kenbaar maken van een klacht

Een bewoner kan zelf kiezen waar hij zijn onvrede kenbaar maakt en wil laten afhandelen. Een klacht kan formeel worden ingediend bij de Raad van Bestuur of de secretaris van de Klachtencommissie. Daarnaast zijn er diverse andere mogelijkheden om onvrede of een suggestie kenbaar te maken:

- Op de afdeling kenbaar maken
Op de bewonersafdelingen is het mogelijk de klacht te bespreken met de afdelingscoördinator. Tevens is het mogelijk gebruik te maken van een rode of groene kaart, die op iedere afdeling te vinden zijn naast de bus waarin ze kunnen worden gedeponeerd.

Bij de Klachtenfunctionaris
Voor bewoners die het prettig vinden om de klacht te bespreken met iemand van buiten de afdeling, is er de Klachtenfunctionaris. De Klachtenfunctionaris treedt op als mediator met het doel een duurzame oplossing te vinden en/of de onderlinge relatie te herstellen.

- Bij de Cliëntenraad
In Salem is een Cliëntenraad actief. De Cliëntenraad zet zich in voor de belangen van de bewoners. Als er zaken zijn die opvallen of verbeterd kunnen worden, kan dat bij de Cliëntenraad onder de aandacht worden gebracht.

Meer informatie
Voor verdere informatie over klachten, kunnen bewoners terecht bij de Klachtenfunctionaris. In Salem is er een folder 'Suggesties of Klachten' aanwezig.

Adressen
Klachtenfunctionaris
   Mevrouw E.P. van der Vlies
   Salem
   Vlietlaan 2
   2986 AZ  Ridderkerk
   (0180) 45 21 52


Secretaris Klachtencommissie
   De heer L. Bruinsma
   Vlietlaan 2
   2986 AZ  Ridderkerk
   (0180) 45 21 52