Keurmerk

PREZO gouden keurmerk
Op 29 oktober 2015 is Salem getoetst door Stichting Perspekt. Hierbij heeft Salem het PREZO gouden keurmerk behaald.

“Salem is een fantastische organisatie met een fantastisch team! Er is een enorm stevige basis”, aldus de voorzitter van het auditteam. Er is een positieve betrokkenheid en een bovengemiddeld niveau van medewerkers. Salem heeft een duidelijk leefklimaat waarin ruimte is voor het eigene van elk mens. De snoezelruimte heeft volgens het auditteam een duidelijke meerwaarde. Ook de eigen (nieuwe) keuken wordt gewaardeerd. De combinatie van financieel gezonde organisatie met een uitstekende
kwaliteit zien we hier in Salem terug.

Het keurmerk is geldig t/m 24 februari 2019. In de tussentijd vindt twee maal een audit plaats om te bepalen of Salem nog voldoet aan de kwaliteitseisen.