Kosten

De kosten voor het wonen in Salem hoeft u niet helemaal zelf te betalen. De meeste kosten worden vergoed uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Wel wordt er een (verplichte) eigen bijdrage gevraagd van de bewoners. Dit bedrag is afhankelijk van de inkomsten en uitgaven die de bewoner heeft en verschilt dus per persoon. Het innen van de eigen bijdrage wordt gedaan door het CAK. Op www.hetcak.nl kunt u berekenen hoeveel de eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

Naast de eigen bijdrage wordt er voor diverse diensten een bijdrage gevraagd, omdat niet alle zorg onder de WLZ valt. Hierbij kan gedacht worden aan waskosten voor kleding, kappersbezoek en uitstapjes buiten Salem, mits hier gebruik van wordt gemaakt. Een overzicht van deze kosten vindt u hier.

Voor meer informatie over het verhuizen naar Salem en de daarbij behorende kosten, klik hier.