Van Wijnen 2.JPG

Nog geen heipaal, wel een mijlpaal!

Vanmorgen hebben wij weer een heel belangrijke stap gezet in het nieuwbouwproces! Wij hebben de keuze voor een aannemer officieel bekrachtigd met een handtekening. Dit betekent dat wij met Van Wijnen Stolwijk willen komen tot een definitieve prijsvorming die binnen het bouwbudget gaat passen.
Wij verwachten dat dit gaat lukken. Dit proces gaat een aantal weken in beslag nemen.

Als deze overeenstemming is bereikt, gaat Van Wijnen Stolwijk het nieuwe Salem bouwen!
Wij kijken hiernaar uit en hopen op Gods zegen over onze samenwerking.

242