Opname

Voor informatie over een mogelijke opname van uzelf / uw partner of familielid kunt u dagelijks tussen 08.45 en 09.45 uur bellen naar één van onze maatschappelijk werkers. Dit is een laagdrempelig telefonisch spreekuur waarop iedere beller en/of vraag welkom is.

Voorwaarde voor opname, is een voor het verpleeghuis geldig CIZ (Centraal Indicatie Orgaan) indicatiebesluit. Op het aanvraagformulier kan een voorkeur voor Salem worden aangegeven.

De meeste mensen komen langdurig in Salem wonen. Het is ook mogelijk -indien er plaats is- om voor een kortere periode (bijvoorbeeld voor herstel) in Salem te komen wonen. Hier moet het CIZ of ziekenhuis/huisarts wel een speciale indicatie voor afgeven.

Meestal zal enige tijd voorafgaand aan de opname één van onze maatschappelijk werkers u bezoeken. Van dit bezoek wordt een verslag voor opname gemaakt. Dit dient om de specialist ouderengeneeskunde, verzorgenden en andere disciplines vast te voorzien van informatie, zodat de opname zo goed mogelijk kan verlopen.

Is de opnamedatum bekend dan zal u telefonisch een opnameaanbod worden gedaan. De tijd tussen aanbod en daadwerkelijke opname betreft meestal slechts enkele dagen.

Enkele weken na de opname zal een maatschappelijk werker met u en/of uw contactpersoon evalueren hoe u de opname en het wonen heeft ervaren. Deze evaluatie zal in het eerste MDO (Multi Disciplinaire Overleg) worden besproken. Daarna zullen de contacten met de maatschappelijk werker worden beëindigd. Indien noodzakelijk kunnen deze nog een vervolg krijgen in een voor u gewenste vorm.