ANBI gegevens Steunstichting

Naam van de instelling 
Stichting tot steun aan de realisering van de doestellingen van de stichting  Salem.

Fiscaal nummer:                   816042378
Post- en bezoekadres:         Verbindingsweg 41, 2921 AS Krimpen a/d IJssel

Doelstelling
Het verlenen van materiële en immateriële steun aan de stichting Salem alsmede ten bate van die personen die vanwege laatstgenoemde stichting worden verpleegd, verzorgd en gereactiveerd.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Het verlenen van materiele en immateriele steun aan Salem

Bestuur
Functie van de bestuurders:            Voorzitter, Penningmeester en Secretaris
Namen Raad van Bestuur:              Dhr. J. van Helden, voorzitter
                                                        Dhr. H.Z. Kranendonk, lid
                                                        Dhr. H.J. Ruitenbeek, penningmeester
                                                        Dhr. A. Koolmees, secretaris
Beloning Raad van Bestuur:           Geen
              

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording klik hier.