Zorgbrede Governancecode

Salem heeft bestuur en toezicht en het afleggen van verantwoording geregeld conform de Zorgbrede Governancecode.