Naam van de instelling 
Stichting tot steun aan de realisering van de doestellingen van de stichting  Salem.

Fiscaal nummer:                   816042378
Post- en bezoekadres:         Veerdam 14, 2921 AR Krimpen a/d IJssel

Doelstelling
Het verlenen van materiële en immateriële steun aan de stichting Salem alsmede ten bate van die personen die vanwege laatstgenoemde stichting worden verpleegd, verzorgd en gereactiveerd.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Het verlenen van materiele en immateriele steun aan Salem

Bestuur
Functie van de bestuurders:          Voorzitter, Penningmeester en Secretaris
Namen Raad van Bestuur:             Dhr. J. van Helden, voorzitter
                                                            Dhr. H.Z. Kranendonk, lid
                                                            Dhr. H.J. Ruitenbeek, penningmeester
                                                            Dhr. A. Koolmees, secretaris
Beloning Raad van Bestuur:           Geen

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording klik hier.

275