Huidige samenstelling Raad van Toezicht

Voorzitter:
De heer drs. A. Mourik RA

Vicevoorzitter:
De heer M.R. Fierens AA

Algemene leden:
Mevrouw E. Breen - De Jong
De heer drs. W.J. van Duijn
De heer M.C. Knulst MBA
De heer drs. W.A.G. van der Meijden
De heer dr. ir. H. Paul MPA
De heer mr. C.G. van der Staaij

Contact opnemen met de Raad van Toezicht kan via het secretariaat: braak.r@salem.nl

349