Personeelssamenstelling

In de visie van Salem zijn onze medewerkers de bepalende
factor voor het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Daarom investeert Salem zowel kwalitatief als kwantitatief in het personeel. De personeelsbezetting voor de 173 bewoners is als volgt:

 

 

fte 2017

Personeel
  algemeen en administratieve functies

13,33

Personeel
  hotelfuncties

40,60

Personeel
  patiëntgebonden functies

182,68

management en staf

2,50

behandelfuncties

9,24

psycho-sociale en begeleidingsfuncties

21,89

verpleegkundig en verzorgend personeel

149,06

Personeel
  terrein en gebouwgebonden functies

3,66

Eindtotaal

240,27

 

De formatie die we inzetten in andere zorginstellingen en in de extramurale zorg buiten beschouwing gelaten.