Psychogeriatrische bewoners

Salem biedt psychogeriatrische zorg aan bewoners die te maken hebben met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.

Voornamelijk in het werken met dementerende bewoners wordt nogal eens ervaren, dat het zeer moeilijk kan zijn om werkelijk in contact te komen met de persoon. Tegelijkertijd gebiedt de realiteit om te zeggen, dat bij de bewoners die in een vergevorderd stadium van de dementie verkeren, een contact op verbaal en rationeel niveau niet meer verwacht mag worden.

In het zorgaanbod wordt gestreefd naar een zorg-op-maat-concept. Daarom zal er voor dementerende bewoners gezocht worden naar de juiste en meest aansluitende wijze van benadering en begeleiding. Twee bijzondere vormen van benaderingswijzen zijn: Realiteitsoriëntatie en Validation. Voor meer informatie over deze benaderingswijzen is het mogelijk de folder 'Belevingsgerichte zorg' op te vragen of mee te nemen uit het folderrek bij de receptie.