Revalidanten

In Salem is het mogelijk om voor een revalidatieperiode te worden opgenomen. 

U heeft daarvoor een indicatiebesluit 9b van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. Hoe u in bezit komt van een indicatiebesluit 9b vindt u onder het kopje indicatiebesluit.

Behandeling van de revalidanten binnen Salem vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Specialist Ouderengeneeskunde. Deze schakelt waar nodig de ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist en/of psycholoog in. De behandelaren stellen in overleg met de revalidant en met elkaar een behandelplan op. Afhankelijk van wat de mogelijkheden zijn en wat er nodig is, wordt er meerdere keren per week tot dagelijks behandeld. Daarnaast werken de behandelaren intensief samen met de afdeling  zodat de geleerde vaardigheden direct op de afdeling in de praktijk worden gebracht. 

Tijdens de revalidatie in Salem zullen de vorderingen en mogelijkheden betreffende de toekomst van de revalidant in een Multi Disciplinair Overleg worden besproken.

Voor vragen over revalidatie in Salem kunt u telefonisch contact opnemen met de Maatschappelijk Werkers.