Suggesties of klachten?

De medewerkers in Salem proberen hun werk zo goed mogelijk te doen.  Daarbij kan echter iets misgaan. Als u meent dat u verkeerd of onzorgvuldig behandeld bent, zijn er verschillende mogelijkheden om uw onvrede met ons te bespreken. Voelt u zich vrij hiervan gebruik te maken. Hiermee helpt u niet alleen uzelf, maar ook andere bewoners en onze organisatie als geheel.