Extramuraal (zorg aan huis)

Ook aan thuiswonende ouderen uit Ridderkerk en omgeving biedt Salem zorg, namelijk ergotherapie, fysiotherapie en logopedie.

De kracht van onze therapeuten is dat zij gespecialiseerd zijn in veelal complexe problemen bij ouderen en in het begeleiden en adviseren van mantelzorgers. Onze medewerkers kunnen ieder vanuit hun eigen vakgebied begeleiding bieden en waar nodig onderling de behandeling afstemmen.
Door het inschakelen van onze therapeuten is het wellicht mogelijk langer in de eigen omgeving te blijven wonen

Samenwerking
Samen met u bepalen we wat belangrijk is en waar we mee aan de slag gaan. We nemen hierbij wensen, mogelijkheden en de omgeving als uitgangspunt. Als therapeuten werken we graag samen met uw eventuele andere hulpverleners. Verschillende behandelingen stemmen wij op elkaar af. Dat houdt het voor u overzichtelijk.

Tarieven
Voor onze tarieven, kunt u de tarievenlijst raadplegen.

Daarnaast kunt u deelnemen aan ons fitnessprogramma.