Visie & missie

Visie
Salem biedt hoogwaardige verpleeghuiszorg op Bijbels gefundeerde wijze. Hierbij wordt het leven van elk mens gewaardeerd als schepsel en beelddrager van God. Bij het verlenen van zorg én bij het wonen in Salem staat het welzijn van de bewoner voorop.

Salem biedt een goede, betrouwbare en aantrekkelijke werkomgeving aan medewerkers, waarbij groot belang wordt gehecht aan ruimte voor persoonlijke ontplooiing.
Salem ziet haar medewerkers als de bepalende factor voor het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Missie

  • In Salem heeft kwaliteit van zorg blijvende aandacht omdat we groot belang hechten aan tevreden bewoners. Tevens willen we door deze blijvende aandacht hoogwaardige verpleeghuiszorg kunnen blijven bieden.
  • Onze zorg gaat uit van de individuele bewoner, is afgestemd op en zoekt aansluiting bij zijn/haar levensgeschiedenis en de huidige omstandigheden.
  • Binnen een klimaat van veiligheid en respect, wordt de bewoner persoonlijk en professioneel benaderd, begeleid, verzorgd, verpleegd en behandeld.
  • In Salem staat innovatie hoog in het vaandel.
  • Binnen Salem wordt de kennis en expertise van medewerkers gestimuleerd en benut, mede omdat we groot belang hechten aan tevreden medewerkers.
  • Wij laten ons in al ons handelen leiden door het Woord van God.