Vrijwilliger rolstoelfiets

De vrijwilliger gaat volgens rooster al fietsend van de frisse buitenlucht genieten met een rolstoelgebonden bewoner. Hierbij hoort natuurlijk ook het borgen van de veiligheid en het juist inschatten van wat een bewoner met betrekking tot afstand, snelheid enzovoort aankan.
Deze vacature staat momenteel open. Welkom! 

257