Vrijwilliger rolstoelfiets

De vrijwilliger gaat een stukje fietsen met een bewoner die rolstoelgebonden is. Hierbij hoort het borgen van de veiligheid en het juist inschatten van wat een bewoner met betrekking tot afstand, snelheid enzovoort aankan.

Solliciteer!
257