Wat biedt Salem?

Salem biedt verpleegzorg. Dat wil zeggen tijdelijke of langdurige zorg en behandeling, die diverse aspecten combineert: wonen, verzorging, begeleiding, behandeling, verpleging en welzijn.

Deze zorg wordt geboden voor diverse doelgroepen. Meer informatie over deze doelgroepen vindt u onder het kopje 'doelgroepen' onder het menu 'Zorg'.

Zowel bij het verlenen van zorg als bij het wonen staat in Salem het welzijn van de bewoner voorop. De zorg gaat uit van de individuele bewoner en zoekt aansluiting bij zijn/haar levensgeschiedenis en de huidige omstandigheden. Binnen een klimaat van veiligheid en respect wordt de bewoner persoonlijk en professioneel benaderd, begeleid, verzorgd, verpleegd en behandeld.

De levensbeschouwelijke identiteit is één van de belangrijkste zaken waaraan Salem zijn bestaansrecht ontleent.