Woonomgeving

In Salem zijn zes bewonersafdelingen met in totaal plek voor 173 bewoners. Er zijn drie afdelingen voor mensen met lichamelijke aandoeningen (Wijnrank, Korenaar en Regenboog) en drie afdelingen voor mensen met psychogeriatrische aandoeningen (Ichthus, Olijftak en Kandelaar).

Om niet voorbij te gaan aan de zeer persoonlijke en individuele behoeften, is er voor gekozen om meerdere wooneenheden per afdeling te creëren, zodat de bewoner deel uitmaakt van een groep van zeven of acht personen. Voor deze bewonersgroep is er een huiskamer waarin gezamenlijk de maaltijden worden gebruikt en diverse activiteiten worden ondernomen.

Daarnaast heeft de bewoner zijn bewonerskamer, waarin plaats is voor enkele persoonlijke bezittingen. In Salem hebben de bewoners een één- of tweepersoonskamer. In een tweepersoonskamer wordt niet gemengd gewoond. Wel bestaat de mogelijkheid voor echtparen (mits beiden in het bezit zijn van een verpleeghuisindicatie) om gezamenlijk een kamer te bewonen.