Zorg

Als u in Salem komt wonen, wordt behalve het zorgaspect ook gekeken naar uw welzijn. Vindt u het bijvoorbeeld prettig om deel te nemen aan activiteiten, dan is dat mogelijk.
Tevens is er aandacht voor uw woonomgeving. Hoe kunnen we er voor zorgen dat u zich binnen de verpleeghuismuren zoveel mogelijk 'thuis' voelt.

In Salem heeft  iedere bewoner een vast aanspreekpunt voor alle aspecten van de zorgverlening en uw welbevinden. Zo’n vast aanspreekpunt noemen we een Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV). Er wordt intensief overlegd met de bewoner en zijn/haar familie. In samenspraak worden de afspraken vastgelegd in een zorgleefplan. Dit plan vormt de basis voor de zorg- en dienstverlening. Bij het opstellen hiervan is rekening gehouden met de indicatie (zorgzwaartepakket), die de bewoner toegewezen heeft gekregen. Het zorgleefplan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.