Nieuwbouw met gebouwnummers.png

Over de drie bouwfasen ...

De bouw verloopt volgens planning. Daar zijn we heel blij mee. Als er geen onwerkbare dagen komen en er zich geen onvoorziene zaken voordoen, dan wordt gebouw B begin juni a.s. opgeleverd. Gebouw E wordt eind juli a.s. opgeleverd.
Dat betekent dat in juni de eerste bewoners verhuizen naar de nieuwbouw. Een spannende tijd voor onze bewoners.
De aannemer verwacht fase 1 van het bouwproces met de bouwvakvakantie 2021 af te ronden.

In fase 2, die naar verwachting loopt van de zomer 2021 tot het najaar 2022, staan gebouw D en C op de planning. Direct na de bouwvakantie 2021 wordt een bestaande vleugel gesloopt en wordt op die plaats gestart met het realiseren van een nieuw gebouw (gebouw D). Gebouw C wordt gerenoveerd. Hiermee wordt naar verwachting in januari 2022 gestart.

In de laatste fase (fase 3) zal gebouw A worden gerenoveerd. De verwachting is dat de bouw zomer 2023 opgeleverd wordt. Dan zullen al onze bewoners kunnen beschikken over een eigen appartement met eigen sanitair.

Dit alles: Deo volente én conform de gegevens zoals die nu bekend zijn.

345