Welkom in Salem

Indicatie
Voorwaarde om in Salem te wonen, is een voor een verpleeghuis geldig indicatiebesluit van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het aanvraagformulier hiervoor is via www.ciz.nl te downloaden en in te dienen. Op dit formulier kunt u uw voorkeur voor Salem aangeven. Iedere betrokkene kan een aanvraag doen.

Wanneer u bij de CIZ-aanvraag Salem als voorkeursaanbieder heeft opgegeven en het besluit geldig is voor Salem, krijgen wij automatisch een kopie toegestuurd. Hierna kunnen wij u als toekomstige bewoner op de wachtlijst plaatsen. Hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Tijdelijk
Het is ook mogelijk -indien er plaats is- om voor een kortere periode (bijvoorbeeld voor herstel) in Salem te wonen. Hier moet de huisarts of het ziekenhuis wel een speciale indicatie voor afgeven. Een zogenaamde ELV HC (Eerste Lijns Verblijf Hoog Complex) verklaring.
 

Maatschappelijk Werk
Indien u dit wenst is het mogelijk om na plaatsing op de wachtlijst een afspraak te maken met één van onze maatschappelijk werkers voor een rondleiding door ons huis.

Meestal bezoekt één van onze maatschappelijk werkers u kort voorafgaand aan het moment dat er plaats is in Salem. Is de verhuisdatum bekend dan verneemt u die telefonisch van ons. Meestal zit er een periode van slechts enkele dagen tussen het telefonische contact en de  daadwerkelijke verhuizing.

Kosten
De meeste kosten worden vergoed uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Daarnaast wordt er een (verplichte) eigen bijdrage aan de bewoners gevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van het vermogen en de inkomsten die de bewoner heeft en verschilt dus per persoon. Het innen van de eigen bijdrage wordt gedaan door het CAK. Op www.hetcak.nl kunt u berekenen hoeveel de eigen bijdrage ongeveer is.
Naast de eigen bijdrage wordt er voor diverse diensten een bijdrage gevraagd. Dit omdat niet alle zorg onder de WLZ valt. Hierbij kan gedacht worden aan waskosten voor kleding, kappersbezoek en uitstapjes buiten Salem. Een overzicht van deze kosten is hier te bekijken.
Meer informatie over het verhuizen naar Salem en de daarbij behorende kosten treft u in het document
verhuizen naar Salem.

Elsa Hotting
Anke Preesman
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Maatschappelijk Werkers:

Elsa Hotting (PG)
Anke Preesman (Somatiek)

Stuur een e-mail 0180-452152
253