SalemSept21-ceesvdwal_26.jpg
Palliatieve Unit 'De Parel'

Het einde van het leven betekent voor velen een tijd van verdriet, spanning en onzekerheid. Het kan zijn dat het niet langer mogelijk is om thuis te blijven wonen. Palliatieve unit 'De Parel' kan dan een goed alternatief zijn. Hier vindt u een plaats van warmte en geborgenheid met continue zorg van professionele medewerkers. Daardoor kunt u in alle rust de laatste waardevolle momenten beleven met uw dierbaren. 

Download de brochure

Palliatieve Zorg

U krijgt 24 uur verpleegkundige zorg van een professioneel team. Ook familie en naasten kunnen een rol spelen als daar behoefte aan is. Naast de verpleegkundigen zijn specialisten van Salem betrokken. Hierdoor kan u ook terecht met een complexe zorgvraag.

De Unit is verbonden aan Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht, Gorinchem & omstreken waar kennis en kunde gedeeld worden.

Palliatieve Zorg
Palliatieve zorg biedt bescherming, beschutting en warmte. Niet om te werken aan genezing, maar om warmte en comfort te bieden en waar mogelijk lijden te verlichten. Ook het geestelijke en sociale aspect speelt mee. Er is aandacht voor vragen rondom levenseinde, zingeving, angst en het verwerkingsproces. In alles staan uw persoonlijke wensen en die van uw naaste centraal.

De zorg wordt geleverd vanuit een christelijke en Bijbels levensvisie. Eerbied voor het leven is daarin van grote betekenis. Het kwetsbare leven is als een Parel: uniek, kostbaar en beschermwaardig.

Huiselijke omgeving
De palliatieve Unit heeft meerdere ruime eenpersoonskamers, voorzien van badkamer en keukentje. De kamers zijn op de begane grond en hebben openslaande deuren naar buiten.

Familie en betrokkenen zijn altijd welkom. Op de kamers is eventueel genoeg plaats voor uw geliefde om te overnachten.

De Parel, voor u een passende plaats?
U komt in aanmerking voor een plaats op de unit als u een levensverwachting heeft van minder dan drie maanden. De huisarts of arts in het ziekenhuis kan hier een indicatie voor geven (ELV palliatief). Als u al een langdurige indicatie via de Wet Langdurige Zorg heeft, kan deze omgezet worden. 

Denkt u dat 'De Parel' een passende plaats is?
De Maatschappelijk Werker in Salem gaat graag met u in gesprek. 

Elsa Hotting
Anke Preesman
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Maatschappelijk Werkers:

Elsa Hotting (PG)
Anke Preesman (Somatiek)

Stuur een e-mail 0180-452152
4W5A5677.jpg
Verpleegkundige
“Ik mag een bijdrage leveren aan goede zorgverlening in de kostbare tijd die nog rest. Dat is precies waarom ik de palliatieve zorg zo mooi vind! ”
SalemSept21-ceesvdwal_26.jpg
Palliatieve Unit 'De Parel'

Het einde van het leven betekent voor velen een tijd van verdriet, spanning en onzekerheid. Het kan zijn dat het niet langer mogelijk is om thuis te blijven wonen. Palliatieve unit 'De Parel' kan dan een goed alternatief zijn. Hier vindt u een plaats van warmte en geborgenheid met continue zorg van professionele medewerkers. Daardoor kunt u in alle rust de laatste waardevolle momenten beleven met uw dierbaren. 

Download de brochure
370