Cliëntenraad

In Salem is een cliëntenraad actief. De Cliëntenraad denkt mee over zaken die direct of indirect van belang zijn voor de bewoners. De Cliëntenraad overlegt met de Directie over het beleid van Salem. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de kwaliteit van zorgverlening, de sfeer op de afdelingen en het activiteitenaanbod aan bewoners.

De Cliëntenraad bestaat uit vijf leden waaronder bewoners, vertegenwoordigers van bewoners en een vrijwilliger. Als bewoners, familieleden of contactpersonen zaken hebben die opvallen of die verbeterd kunnen worden, kunnen zij vragen of leden van de Cliëntenraad deze voor hen onder de aandacht brengen bij de Directie. In de hal van Salem  hangt een bus, waarin vragen voor de Cliëntenraad gedeponeerd kunnen worden. Ook kunt u opmerkingen of complimenten inleveren d.m.b. een rode of groene kaart, die bij de bus te vinden zijn. Natuurlijk kunnen vragen ook persoonlijk aan de leden van de Cliëntenraad gesteld worden of stuur een e-mail

270